Onda tisdagen den 29 Januari 1850.

 

Döda i den svåra snöstormen den 29-30 januari 1850.

 

Stockholms län.

 

Husby – Ärlinghundra sn .

 Daniel Andersson , bonde från Benstocken, 38 år 7 månader 23 dagar. Ihjälfrusen den 29 Januari 1850.

 Efterlämnar hustru och 6 barn (mellan 5 och 15 år).

 

Lagga sn.

 Johan Almlöf , bonde från Högby, 28 år 5 månader 23 dagar. Ihjälfrusen den 29 Januari 1850. Efterlämnar hustru och 3 barn (mellan 1 och 4 år)

 

 Anna Christiansdotter , soldathustru från soldattorpet No.2,  Högby, 47 år 3 månader 12 dagar. Ihjälfrusen den 29 Januari 1850. Efterlämnar man och 4 barn (mellan 8 och 16 år)

 

Låssa sn.

 Fredrik Jönsson, statkarl från Devensö, 40 år. Frös ihjäl. Efterlämnar hustru och 5 barn (mellan 2 och 16 år)

 

 Adam Andersson, son från Devensö, 16 år. Frös ihjäl. Efterlämnar far, mor och syskon.

 

 Nämdö sn.

 Frans Viktor Sjögren, son från Brunskär, 12 år  9 mån 17 dagar. Efterlämnar far, mor och syskon.

 

Roslags-Bro sn.

 Lind, kringvandrande mansperson, ålder okänd.

 

Sigtuna,  S:t Olof och S:t Pers församling.

 Gustaf Lindström , inspektor från kv.Malm, Sigtuna stad, 48 år 8 månader 15 dagar. Ihjälfrusen på sjön mellan Färgstaden och Sigtuna den 29 Januari 1850. Begiven på starka drycker. Efterlämnar hustru och 6 barn (mellan 5 och 18 år)

 

 Pehr Jansson , torpare  från Rosendahl på Weby ägor, 57 år. Ihjälfrusen på Sunnersta gärdet under en resa till Uppsala. Efterlämnar hustru och 14 årig dotter.

 

Spånga sn.

 Carl Jansson Malmstedt, ogift dräng från Bromsten, 36 år 2 månader 2 dagar. Ihjälfrusen under hemfärd från Häradsallmänningen vid stark snöyra.

 

 Anders Lundin , statdräng från Bromsten, 34 år 24 dagar. Ihjälfrusen under hemfärd från Häradsallmänningen vid stark snöyra. Efterlämnar hustru och 2 barn (mellan 10 och 12 år)

 

Vallentuna sn.

 Carl Eric Runqvist , dräng från Molneby, 30 år 10 månader 23 dagar. Frös ihjäl på Thorsby gård (Thorsby Gärd). Efterlämnar hustru och 2 barn (1 och 3 år)

 

 Mats Ersson , torpare från Gäddarötorp, 24 år 10 månader 22 dagar. Frös ihjäl i Nykragshagen.  Efterlämnar hustru.

 

Vårdinge sn.

 Anna Brita Ericsdotter, hustru från Stora Lundby, 32 år 6 mån 17 dagar. Ihjälfrusen under ovanligt stark snöyra på vägen mellan S… och hemmet nära Sänkesta Lillgård. Efterlämnar man och ett barn på 1 år.

 

Ytterjärna sn.

 Anna Christina Ersdotter , gift skräddarhustru från Fredriksberg, 30 år 7 månader 19 dagar. Ihjälfrusen.  Efter-lämnar man och 3 barn (mellan 1 och 10 år)

 

Uppsala län.

 

Almunge sn.

 Eric Larsson, torpare från Trångdahl, 61 år 10 månader 12 dagar. Ihjälfrös. Efterlämnar hustru och 3 vuxna barn.

 

Altuna sn.

 Anders Pehrsson, backstuguman å Tickbo ägor, 63 år. Under häftigt yrväder och stark köld ihjälfrusen å Schensta egor i Torstuna socken. Efterlämnar hustru och vuxen son (17 år).

 

Bälinge sn.

 Matts Mattsson, bonde från Fahnsta, Academien, 53 år 24 dagar. Ihjälfrusen på vägen mellan Uppsala o hemmet under svårt yrväder 29/1 -50. Efterlämnar hustru och 3 barn (mellan 8 och 19 år)

 

Dalby sn.

 Anders Andersson, bonde från Älfvesta, 37 år 11 månader 16 dagar. Ihjälfrusen på vägen i ett ohyggligt yrväder, tisdagen 29 Jan.1850.  Efterlämnar hustru och 4 barn (mellan 11 och 20 år).

 

Faringe sn.

 Greta Andersdotter, fattighjon från Fattighuset, 69 år 5 månader. Vansinnig. Omkommit i snöyra.

 

Film sn.

 Jonas Ström, kyrkvaktare från Söderbacken, 62 år, 6 månader, 1 dag. Ihjälfrusen under snöyra. Efterlämnar hustru och 2 vuxna barn.

 

Hacksta sn.

 Eric Larsson Holmgren, postförare och ststdräng från Uppeby, 47 år. Ihjälfrusit i yrvädret, på isen emellan Fånöö och Stolsund. Efterlämnar hustru och 3 barn (mellan 6 och 12 år).

 

Heliga Trefaldighet sn.

 Per Eric Lundberg, mannsperson i Håga, 27 år 8 månader 22 dagar. Ihjälfrusen den 29 januari 1850. Funnen död på Upsala gärde, utom Fjärdingstull, nedyrad och ihjälfrusen den 17 februari. Efterlämnar sin mor.

 

Kulla sn.

 Abraham Ersson, statkarl på Stjernholms Egor, 54 år 10 månader 8 dagar. Ihjälfrusen under starkt yrväder, vid hemgåendet från Stjernholm, troligtvis villad om vägen. Efterlämnar hustru och 8 årig dotter.

 

Löt sn.

 Pontus Wester, från Fånö, 31 år 2 månader 17 dagar. Ihjälfrusit.

 

Vårfrukyrka sn.

 Anders Fredic Andersson, dräng från Gånsta, 32 år 4 månader 18 dagar. Ihjälfrusen.

 

Västeråker sn.

 Gustaf Ekman, husbonde/dräng från Prästgården, 28 år 3 månader 18 dagar. Ihjälfrusen.

 

 Johan Björklund, dräng från Lunda, Häljebolsta (Prästgården?), 27 år 5 månader 12 dagar. Ihjälfrusen.

 

Älvkarleby sn.

 Carl Gustaf Bäckman, son av avlidne arbetskarlen Joh. Bäckman från Båtsmanshusen, 11 år. Ihjälfrusen.

 

Överlövsta sn.

 Claes Åkerberg, avskedad dragon vid Lövsta bruk, 52 år 10 månader 26 dagar. Ihjälfrusen.

 

Södermanlands län.

 

Fogdö sn.

 Pehr Olof Petersson , från Krokhamn, 32 år 4 månader 14 dagar. Ihjälfrusen under starkt yrväder på färd från Eskilstuna till sitt hem. Efterlämnar hustru.

 

Helgesta sn.

 Carl And. Ericsson , torpare från Nystugan, 40 år 9 månader 28 dagar. Vådeligen. Efterlämnar hustru och 5 barn och ett på väg (ålder 4 till 17 år)

  

Peter Lindahl , gårdssmed från Rockelstad, 51 år 6 månader 5 dagar. Vådeligen. Efterlämnar hustru.

 

 Husby – Oppunda sn.

Lars Gustaf Mörk , soldat från soldattorpet No.43 Wefelsta, 26 år 5 månader 21 dagar. Ihjälfrusen vid  det svåra snöfallet den 29/1. Efterlämnar hustru och en dotter på 4 månader.

 

Julita sn

Eric Larsson , torpare från Boda, 67 år 7 månader. Ihjälfrusen. Efterlämnar hustru och 3 vuxna söner och en vuxen dotter.

 

Eric Gustaf Svensson , dräng från Gimmersta, 30 år 2 dagar. Ihjälfrusen. Efterlämnar hustru och 2 söner (3 och 7 år).

 

Lunda sn.

Joh.Eric.Pettersson , dräng från Jäders Nergård, 27 år 5 dagar. Ihjälfrusen på resa från Nyköping den ovanligt svåra snöyran den 29 Jan.

 

Nyköpings Alla Helgona församling.

Anders Ersson , hemmansbrukare från Stora Stockbäcken, 45 år 9 månader 12 dagar. Anträffades liggande död på ängen vid Stenbro som det syntes ihjälfrusen. Efterlämnar hustru och 5 barn (2 till 14 år).

 

Svärta sn.

Erik Ersson, torpare från Ladängstugan, 50 år 10 mån 21 dagar. Ihjälfrusen på Sjösafjärden.

 

Toresund sn.

Maria Charlotta Spång, tjänsteflicka från Björkeby, 15 år 8 mån 26 dagar. Ihjälfrusen på en udde av Marsjön. Flickorna dör på hemväg från konfirmationsundervisning.

 

Wilhelmina Dorotea Takt, soldatdotter från Qvicksta soldattorp, 15 år 1 mån 4 dagar. Ihjälfrusen på en udde av Marsjön. Flickorna dör på hemväg från konfirmationsundervisning.

 

Västerljung sn

 Mathias Åman, torpare och smed från Hålsbacka, 57 år 6 mån 12 dagar. Dör av kallbrand den 7/2 1850, till följd av förfrysning tisdagen 29 januari.

 

Västra Vingåker sn.

Per Ersson , torpare från Svaneborg, Berga Rote, 47 år 4 dagar. Ihjälfrusen ute på marken. Efterlämnar hustru och 5 barn (mellan 4 och 23 år).

 

Erik Jansson , dräng från Damslund, 28 år 8 månader 22 dagar. Ihjälfrusen ute på marken.

 

Maja Stina Lindmark , hustru från Åby, 39 år 5 månader 6 dagar. Ihjälfrusen ute på marken. Efterlämnar man och 10 årig son.

 

Åker sn.

Johan Pet.Törnqvist, skomakaregesäll från Laketorp, 53 år? Ihjälfrusen, befunnen vid Gertre Loge i Kernbo.

 

Östergötlands län.

 

Dagsberg sn .

 Jaen Peter Petersson , son till Torparen Peter Jonsson Lundberg och hustru Anna Andersdotter i Lötheborg, 19 år. Han dör på Bråvikens is under den förfärliga stormen.

 

Grebo sn.

 Lisa Johansdotter , inhyseshustrun från Stenberga, 75 år. Hittad på Redinge gärde, ihjälfrusen. Efterlämnar man och 5 barn.

 

Gryt sn.

 Per Svensson , skomakare från Stora Målma, 51 år, gift. Frös ihjäl på sin vagn på vägen mellan Högved och Målma. Enl. Kronolänsmansbetyg 1 febr.1850. Efterlämnar hustru och 4 barn.

 

Nils Håkansson , f.brukaren från Stora Stadshammar (enl.hfl.Skörtsmåla), 62 år, gift. Frös ihjäl mellan Högved och Stora Stadshammar. Enl. Kronolänsmansbetyg 1 febr.1850. Efterlämnar hustru.

 

3 (tre)gossar funna döda på isen vid Fögöltorpet efter svårt yrväder och stark köld. Dom är okända. Deras ålder uppskattas till 16, 14 och 12 år.

 

Häradshammar sn.

 Anna Lena Jonsdotter , tjänstepigan från Kettinge, 24 år. Ihjälfrusen. Efterlämnar 1(ett) oäkta barn. Begravdes i Östra Husby. Omkom på samma gång och sätt som fadren och begrovs jämte honom den 10 Februari.

 

Kimstad sn.

Anders Peter Sjölund , statdräng från Åkerby,  31 år. Ihjälfrusen på vägen mellan Kullerstad och Kimstad kyrka. Efterlämnar hustru.

 

Kuddby sn.

Sven Söderlund , ägaren från Berga utjord, 29 år . Ihjälfrusen på vägen från Norrköping till hemmet. Efterlämnar hustru och 10 årig dotter.

 

Kättilstad sn.

Sven Gustaf , son av bonden Niklas Larentzson och hustru Sara Kajsa Månsdotter i Tolemåla, 14 år. Befanns ihjälfrusen på morgonen den 30 januari vid stranden av sjön Bjären (Bjärken?), på vilken han under hemfärden från Åtvid i det förfärliga yrvädret den 29de kom vilse utan att kunna igenfinnas av sina följeslagare. Vederbörlig undersökning av dödsfallet hållen. Efterlämnar föräldrar och syster.                            

 

Landeryd sn.

Anders Mörk , avskedade grenadjären från N.Ullstämma, 51 år, gift. Ihjälfrusen. Efterlämnar hustru och 3 barn.

 

Linköpings S:t Lars.

Göran Jönsson , torpare från Grindstugan, Råberga. 35 år. Ihjälfrusen på vägen från Råberga till sitt torp under det förskräckeliga yrvädret. Efterlämnar hustru och 2 barn (9 och 1 år).

 

Johannes Månsson, hemmansbrukare i Åby Östergård. 33 år. Dog till följd af förfrysning den svåra yr-vädersdagen d.29 Januari.

 

Malexander sn. 

Carl Carlsson , fattighjonet från Fåborg, Dansketorp ägor, 57 år, ogift. Under ett fasligt yrväder med köld tisdagen den 29 denna månad omkom han på sjön Sommen, där den livlösa kroppen dagen efter återfanns.

 

Norrköpings Hedvig förs.

Niklas Persson Berg , daglönare från kv.Tunnan, 43 år, gift. Ihjälfrusen. Efterlämnar hustru och 3 barn.

 

Norrköpings S:t Olai förs. 

Fredrik Nilsson , dräng från kv.Kronan, 28 år,gift. Ihjälfrusen. Efterlämnar hustru.

 

Regna sn.

Ingrid Larsdotter , daglönarehustru 35 år, gift, från Herrberget, Basnäs ägor. Ihjälfrusen. Efterlämnar man och 2 barn.

 

Rystad sn.

August Carlsson , dräng från V.Torp, 18 år. Under ett i mannaminne oerhört yrväder förvillad och på sjön Roxen ihjälfrusen.

 

Skeda sn.

Anders Månsson , hemmansägare från Mutebo, 35 år, gift. Ihjälfrusen. Befunnen död på allmänna landsvägen i närheten av Törnvalla kyrka, sannolikt ihjälfrusen under det ovanliga kalla och svåra yrvädret. Efterlämnar hustru och 3 (5) barn.

 

Styrestads sn.

Olof Persson , torpare från Lilla Råcklstad, Kolstads ägor, 63 år, gift. Frös ihjäl på Bråviken vid det svåraste yrvädret i mannaminne. Efterlämnar hustru och 10 årig son.

 

Anders Zetterberg , skräddare från Lundby No.4, 30 år, ogift. Likaledes ihjälfrusen samma förfärliga dag. Liket hittades inte förrän slutet av April månad efter ett starkt töväder.

 

Tingstad sn.

Carl Fr.Zetterberg , skräddaredräng skriven på socknen, 28 år, ogift. Sällan nykter, sällan ärlig. Försvarslös. Illa känd. Gick på fm. till Norrköping i sällskap med brodern Anders (se Styrestads sn.). Återvänder sen i det förskräckliga yrvädret. Hittas följande dagen vid Vrinnervidds gata död. Brodern återfanns först flera dagar därefter.

 

Vårdsberg sn.

Sven Mars, avskedad livgrenadjär och gratialist från Rosenlund, Rogestads ägor, 63 år. Under det svåra yrvädret den 29 sistlidne Januari gick han från Linköping, där han uttagit sitt gratial, men blev ihjälfrusen och påträffades död först den 18 Februari vid en gärdsgård nedanför Urkeryd backe. Begravs den 3 Mars. Han var en stilla och ordentlig man. Efterlämnar 3 barn.

 

Östra Harg sn.

Elias Persson , från Mylinge, 46 år, ogift, svagsint. Ihjälfrusen på yrväderstisdagen 29 januari. Efterlämnar sin gamla mor.

 

Östra Husby sn.

Gustaf Lind ,   dräng från Berga, 22 år, ogift. Ihjälfrös under ett svårt yrväder, i vilket han tagit vilse om rätta vägen, och fanns död i en snödriva på Oklunda väg.

 

Jonas Nilsson , Statdräng från Mauritzberg, 63 år, gift. Blev funnen död i en snödriva nära sitt hem. Hans dotter Anna Lena mantalsskriven i Häradshammar, omkom på samma gång och sätt som fadren och begrovs jämte honom den 10 Februari. Efterlämnar hustru och 2 döttrar.

 

Östra Skrukeby sn.

Carl Johan Carlsson , yngling från Fjärdingstad, 17 1/4 år. Föräldrar hemmansägaren Carl Magnus Larsson och dess hustru Stina Cajsa Olofsdotter.  Olyckligt omkommen den 29 dennes, under det förskräckliga yrväder som då rasade. Var på morgonen samma dag utrest över sjön Roxen efter byggnadstimmer. Blev på hemvägen funnen vid torpet Källtorpet under Grimstad nästan livlös, inbars i nämnda torpstuga och avled genast till följd av förfrysning. Var bland årets nattvardsbarn.

 

Östra Stenby sn.

Niklas Hansson , hemmansbrukaren från Lilla Sten, 66 år, gift. Avreste frisk på morgonen den 29 med tillstånd därför till Konungsunds allmänning för att avhämta skogseffekter och igenfanns följande morgon på Bråviken nära Ravnäs ihjälfrusen, i följd av det fasansfulla yrväder som på hans hemväg överraskade honom, och vilkets like icke i mannaminne varit – vadan och många människliv i flera socknar spilldes den dagen. Efterlämnar hustru och 3 barn ( 3 till 11 år)

 

Per August Stenkil , dräng från Skolhuset, 19 år, ogift. Arbetade hos ovanskrivne Niklas Hansson i vilkens sällskap han under det rysliga yrväder ihjälfrös och fanns följande dag vid stranden av Bråviken liggande död, efter att först hava frånspänt och lössläppt de hästar han hade kört .

 

Jönköpings län.

 

Källeryd sn.

Johan Magnus Andersson Lewin, dräng från Näs, 27 år 5 dagar. Funnen död ute på marken. Osäkert om han omkom i ovädret den 29 januari då inget dödsdatum antecknats.

 

Kronobergs län

 

Nöttja sn.

Lars Jacobsson,   från Extorps Mellangård, 49 år 3 månader 4 dagar. Död på marken. Hittad 1 februari.

 

Kalmar Län.

 

Alböke sn.

Engla Maria Malmström , hustru från Haglunda, 37 år, gift. Frös ihjäl under gående från Unnestad till Haglunda.

 

Dalhem sn.

Jonas Larsson , torpare från Målsända under Dombra, 53 år 1 månad 23 dagar. Vid körandet af kol till Åtvida-berg, inträffade ett owanligt svårt yrväder med stark köld och storm på hemfärden, så att, ehuru de voro om 11 personer, med lika många fordragare, blefvo de dock skingrade ifrån hvarandra i följd av den våldsamma och tjocka snöyran, och ej långt från sjökanten på kärret vid Ålaviks torp, nedföll Jonas Larsson , förfrusen och ljut döden därstädes. Dagen derpå kl.6 på morgonen, hittades han liggande död och nära öfversnöad, med oxtömmen bunden omkring lifvet och tillika hållande den i sina händer, och oxarne stående bredvid honom, var fullkomligt nykter både vid bort och hemfärden. Varit en stilla och ordentligman i sin lefvnad.

 

Johan Magnus Andersson , dräng  från Olstorp, 30 år, ogift. Ihjälfrös på hemvägen från G.by köping på Skramstads gärde, dit oxarna avvek med honom under den starka snöyran. Var vid tillfället icke i berusat tillstånd. Påträffades död morgonen den 30de.

 

Anders Peter Holmberg , hemmansägare från Olstorp, 34 år, gift. Efterlämnar hustru och 3 barn i åldern 2-11 år. I sällskap med ovanstående dräng, som tillika med 2ne andra körde ekvirke åt honom, begav sig Holmberg morgonen den 29de till Gamleby köping. Åtföljde därifrån förutnämnd dräng mot aftonen på hemfärden, men av det då redan inträffade våldsamma yrvädret, stormen och kölden, bleve de snart utmattade och förfrusna, vartill och bidrog att oxarna härunder i Skramstad snöfyllda gata avveko in på gärdet, dit de flera gånger omkringkörde utan att hitta ut. Detta lyckades omsänder Holmberg, men han dukade snart under ej långt från Synstads gata, nära en lada, där han påträffades död, först aftonen den 1 februari. Efterlämnat hustru och 3 barn.

 

Lofta sn.

Jaen Persson , fattighjon från Wälningebo, 53 år, gift. Efterlämnar hustru och dotter.  På hemresa från Gamleby köping insnöad under svårt yrväder. Länge sjuklig.

 

Tryserum sn.

 Jonas Andersson , från Carlsborg, 44 år, ogift man. Ihjälfrusen.

 

Gotlands län.

 

Bro sn.

Gretha Lisa Möller Löfqvist, hustru, 54 år 2 månader 25 dagar. Som gått till Visby och vid utgåendet derifrån om aftonen, Kl.omkring 6 blottställs för den förfärliga storm med snö och köld, hvilken var orsaken till mångas död, blef borta. Hon söktes flera gånger af samtliga Bro socknemän, men kunde ej återfinnas förr än den 15 Juni då hon af en yngling fanns liggande på heden emellan Halmare och Suderbys. Förhållandet anmäldes å vederbörlig ort och som dödssättet inte kunde misstänkas, blefo öferlevaorna efter förvandlingen … begravd 23 Juni i fattigjord.

 

Lokrume sn.

Johan Stenbom , dräng från Stenkyrka. Han hade den 29de utgått på snöskottning, men på hemvägen om aftonen blifvit nedyrad i snö och der ljutit döden. Hans lik hittades i en åker nära vid St.Hammars den följande dagen. Han var född den 16 april 1823 i Stenkyrka, dit äfven hans lik affärdes och begrofvs.

 

Såsom anmärkningsvärdt må nämnas att i manna minne kanske inte på flera hundra år, någon sådan orkanlik storm med snöyra och köld och med förstöring af så många människorlif (10 á 11 äro redan bekanta) har rasat här på Gotland om aftonen den 29 och natten emellan den 29 och 30 Jan.

 

Tingstäde sn.

Olof Jacobsson , husbonde från Rosarfve, 54 år. Ihjälfrusen under det rysliga yrvädret.

 

Anders Jacob Rosengren , son, husbonde och sergant från Rosarfve, 32 år. Se ovan.

 

Visby sfs.

Johan Lindström , gift arbetskarl, 43 år. Fanns ihjälfrusen på landsvägen öster för Stan den rysliga natten d.29 Jan, då så många människor miste lifvet. Efterlämnar hustru och 2 barn.

 

Jacob Jacobsson, seljaregesäll (gift), 43 år. Dog till följd af stark förkylning d.29de, död 30 Jan. Efterlämnar gravid hustru.

 

Vänge sn.

Anders Haglund, dräng från Rovalls, 42 år 5 månader. Ihjälfrusen.

 

 Maria Kullberg, piga från Nygårds, 29 år 3 månader. Ihjälfrusen.

 

Västerhejde sn.

Nils Klintberg, torpare från Stenstu grund, 54 år 3 månader 23 dagar. Ihjälfrusen. Efterlämnar hustru, son och dotter.

 

Blekinge län.

 

Inga noteringar.

 

Hallands län.

 

Inga noteringar.

 

Göteborgs och Bohus län.

 

Inga noteringar.

 

Älvsborgs län.

 

Inga noteringar.

 

Skaraborgs län.

 

Hassle sn.

 Margareta Nilsdotter, 41 år, 9 månader. 29/1 1850 ihjälfrusen under hemgående fr. Marknad … i det starka yrvädret.

 

Häggum sn.

Gustaf Jonasson, son av Jonas Ericsson och Catharina Johansdotter, 20 år, 18 dagar. Ihjälfrusen 30/1 1850.

 

Lars Johan Larsson, son av Lars Olofsson och Maria Andersdotter, 15 år, 6 månader, 6 dagar, Ihjälfrusen 30/1 1850. Efterlämnar far, mor och syskon.

 

Leksberg sn.

Nils Abrahamsson, torpare från backstugan Liden, Karleby. Född 1800-06-01 i Sävestad. Ihjälfrusen den 29/1 1850. Efterlämnar hustru och fosterdotter.

 

Lekåsa sn.

Jonas Andersson, född 1814 -03-03  Ingatorp, Lekåsa. 35 år, 10 månader, 5 dagar. Ihjälfrusen 29/1 1850 på Ingatorps mark.

 

Undenäs sn.

olof Andersson, Gift man från Näset, Ingelstad Sörgård  49 år, 1 månad, 3 dagar. Ihjälfrusen på sjön Björklången. Efterlämnar hustru och barn.

 

Örebro län.

 

 Hardemo sn.

Gustaf Anders Norström, från Norrby egor, 56 år 8 månader 21 dagar. Ihjälfrusen.

 

Kvistbro sn.

Erik Nils Larsson Hellström, torpare från Finntorps ägor, 52 år 1 månad 15 dagar. Ihjälfrusen på Kärnsjön.

 

Eric Johan Ersson, son till Eric Persson vid Sirsjön, 15 år 7 månader 21 dagar. Se ovan.

 

Lännäs sn.

Pehr Jönsson Fast, afskedad soldat, enkling född i Norge 1803 24/12 från L.Mölnboda, 46 år 1 månad 5 dagar. Ihjelfrusen på beteshagen ... för Margretelund under ett häftigt yrväder.

 

Rinkaby sn.

Carolina Pehrsdotter, piga från Sjögesta, 21 år 10 månader 8 dagar. Födfrysning.

 

Västmanlands län.

 

Kolbäck sn.

Anna Andersdotter, dotter af danneman Anders Carlsson i Herrewad och hust.Brita Andersdotter, 35 år 6 månader 7 dagar. Blef den 29de Jan. Blef vid starkt snöfall och storm mylad samt till döds frusen. Igenfanns ej förrän den 20de påföljande februari vid ånstranden bland drifvorna och isen nära Herrewadsbron.

 

Odensvi sn.

Anna Persdotter, hustru i Buskbo på Lunby ägor, 63 år 9 månader 10 dagar. Ihjälfrusen 1850 29/1 på Blixbo ägor vid en ladugård.

 

Gävleborgs län.

 

Österfärnebo sn.

Kerstin Pehrsdotter, Bond.hustru i Skinnarbo, 48 år, 1 månad, 9 dagar. Ihjälfrusen.

 

Antal döda i län som jag har undersökt i landet.

 

Stockholm län 15 personer.

 

Uppsala län 15 personer.

 

Södermanlands län 16 personer.

 

Östergötlands län 31 personer.

 

Jönköpings län (1 person)?

 

Kronobergs län 1 person.

 

Kalmar län 5 personer.

 

Gotlands län 9 personer.

 

Skaraborgs län 6 personer.
Örebro län 4 personer.

 

Västmanlands län 2 personer.

 

Gävleborgs län 1 person.

 

Summa 106 döda i snöstormen. 

Längst norr ut. I nordost Österfärnebo, Gävleborgs län.

 

O.B.S.

 

I många församlingar anges inte dödsorsaken,

 

vilket gör att det som jag registrerar är när dödsorsaken är noterad.

 

Döda under den onda tisdagen kan därför var flera än dom jag hittat.